Sukces naszego ucznia w miejsko – gminnych zawodach sportowo – pożarniczych

Dnia 2 czerwca odbyły się w Ludwinie zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Łęczna. Wziął w nich udział uczeń klasy III b gimnazjum Bartłomiej Gliniewicz. Pomimo młodego wieku startował on wraz z dorosłymi w trzech konkurencjach: musztra, bieg w sztafecie oraz bojówka. Ośmioosobowa drużyna reprezentująca Ochotniczą Straż Pożarną w Karolinie, w której startował Bartek, zajęła pierwsze miejsce i otrzymała od Burmistrza Łęcznej Leszka Włodarskiego dyplom, puchar oraz nagrodę pieniężną. Brawo dla Bartka, przyszłego dzielnego strażaka.

M.Z, R.B.