Twój dar serca dla Hospicjum

16 i 17 maja 2019 roku we wszystkich budynkach naszej szkoły została zorganizowana zbiórka pieniędzy na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Była to odpowiedź Szkolnego Klubu Wolontariusza na akcję „TWÓJ DAR SERCA DLA HOSPICJUM”.

W ramach kwesty zebrano 1063,02 zł. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

Elżbieta Jakubowska
Izabella Hapoń