XX Festiwal Najciekawszych Widowisk Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

Szkolna grupa recytatorsko-teatralna „Mimo wszystko…”  wzięła udział w wojewódzkim przeglądzie teatralnym, który odbył się w Lublinie dnia 14 maja. Nasi uczniowie wystawili jednoaktówkę Sławomira Mrożka pt. „Polowanie na lisa”. W spektaklu wzięło udział 11 młodych aktorów. Indywidualne wyróżnienie aktorskie otrzymał Marcel Ulewicz (VIII a) za stworzenie w spektaklu charakterystycznej postaci Wujka. Praca nad spektaklem przyniosła uczniom wiele satysfakcji i radości w obcowaniu ze sztuką. Opiekunami grupy są: Małgorzata Zielińska oraz Grzegorz Jacek Pelica.

M.Z., R.B.