Etap okręgowy Konkursu o PPN – 8 maja 2019 roku

W dniu 8 maja odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej eliminacje okręgowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym. Uczestniczyło w nich 26 uczniów z szkół podstawowych, gimnazjów w Dratowie, Cycowie, Głębokiem, Świerszczowie, Nadrybiu, Garbatówce, Puchaczowie, Ludwinie.
Celem konkursu jest kształtowanie tzw. umiejętności ponad przedmiotowych, do których zaliczyć można m.in.:
– planowanie i organizowanie własnej nauki
– poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
– rozwijanie zainteresowań
– odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki
Organizatorami Konkursu są Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie i Poleski Park Narodowy.

Katarzyna Cieżak