Festyn prozdrowotny „Sportowe potyczki z…”

W dniu 26 marca 2019r odbył się kolejny etap edukacyjnego festynu prozdrowotnego „Sportowe potyczki, z …”, który łączył aktywnością fizyczną uczniów klas szkoły podstawowej z wiadomościami dotyczącymi prozdrowotnego stylu życia i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętnościami matematycznymi.

Cykl zmagań sportowych z zadaniami dodatkowymi przy gorącym dopingu publiczności poprzedziło wystąpienie Pani Psycholog, która opowiedziała uczniom o formach prowadzenia zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. Następnie uczniowie wysłuchali prelekcji i obejrzeli pokaz udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Na zakończenie festynu prozdrowotnego każda reprezentacja klasowa otrzymała nagrody i słodkości, które ufundowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 – za które organizatorzy serdecznie dziękują. 

Połączenie zabawy i nauki, form przekazywania ważnych wiadomości prozdrowotnych i pierwszej pomocy przedmedycznej, matematyki i sportu, zachęcało uczestników do aktywnego udziału w przygotowanej innowacji pedagogicznej.

Maria Bacza
Agnieszka Kuriata
Alicja Majewska