Ostatnia zbiórka makulatury 07, 08, 09 maja 2019 r.

W ramach konkursu „PAPIEROWI GIGANCI” organizujemy kolejną zbiórkę makulatury. W poprzednio wyznaczonych miejscach i podanych poniżej terminach, będzie można składać paczki z makulaturą (waga jednej paczki nie może przekraczać 10 kg, musi być związana sznurkiem i opisana: waga paczki, imię i nazwisko oraz klasa).

Informację na karteczce: waga paczki lub suma wagi kilku paczek(wpisujemy pełne kilogramy), imię i nazwisko oraz klasa – składamy u Wychowawczyni lub Wychowawcy klasy.

UWAGA:

Osoby, które mają do oddania ponad 100 kilogramów makulatury, mogą ją zawieźć bezpośrednio do punktu skupu: KOLMETAL ul. Przemysłowa 21, 21-010 Łęczna, podając wymagane dane (szkoła z adresem, klasa, imię i nazwisko).

Najbliższe terminy zbiórek dla poszczególnych budynków naszej szkoły:

07.05.2019 r. (wtorek) w godz. od 7:30 do 9:30, przy ul. Szkolnej 53,

08.05.2019 r. (środa) w godz. od 7:30 do 9:30, przy ul. Piłsudskiego 12,

09.05.2019 r. (czwartek) w godz. od 7:30 do 9:30, przy ul. Staszica 17.

Do tej pory zebrano ponad 11 tysięcy kilogramów makulatury.

Odzysk pozwoli uratować ponad 160 drzew.

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe (imię, nazwisko i klasa) zostaną przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia konkursu, promocji działań ekologicznych, promocji Rady Rodziców i Szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie  danych osobowych  (Dz.  Ustaw  z  2018,  poz.  1000)  oraz  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób fizycznych  w  związku   z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych przez administratora danych tj. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna. W każdej chwili można zmienić swoją decyzję – przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem.. Więcej o przetwarzaniu danych i przysługujących prawach na stronie szkolnej www.sp2leczna.pl zakładka RODZICE, dalej zakładka RADA RODZICÓW, u dołu link „Klauzula Informacyjna …”

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej