Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Zapraszamy uczniów klas 3 Gimnazjum, klas 8 Szkoły Podstawowej oraz ich rodziców do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji, do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Załącznik nr 1 – Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym.

Zarządzenie nr 10/2019 w sprawie wykazu zawodów które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

Elektroniczna rejestracja w systemie „Nabór szkoły ponadgimnazjalne”