Z wizytą w Komendzie Powiatowej Policji

W pierwszy Dzień Wiosny grupy świetlicowe wybrały się z wizytą do Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej. Na początku spotkania odbył się pokaz tresury psów policyjnych, podczas której uczniowie dowiedzieli jak wygląda praca z tymi wyjątkowymi „funkcjonariuszami”. Mogliśmy obserwować jak psy reagują na komendy, także te wydawane za pomocą gestów. Przewodnik podczas pokazu tresury uczył jednocześnie jak zachować się wobec zwierząt. Dużo radości sprawił dzieciom kolejny punkt wizyty – pokaz sprzętu policyjnego oraz radiowozu, do którego oczywiście chciał wsiąść i obejrzeć z bliska każdy uczeń. Następnie wychowankowie świetlicy mieli okazję zwiedzić policyjną strzelnicę. Ta część spotkania  rozpoczęła się od omówienia zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy. Instruktor wyszkolenia strzeleckiego zaprezentował jednostki broni wykorzystywane w Policji. Na zakończenie wizyty odbyła się pogadanka profilaktyczna dotycząca bezpieczeństwa na drodze oraz zachęcano dzieci do noszenia odblasków.

Renata Socha-Szymaniak