Święto Patrona Szkoły

22. marca 2019r. obchodziliśmy Święto Patrona naszej szkoły- Tadeusza Kościuszki. To niezwykle ważna postać dla całej społeczności szkolnej. Ze względu na wartości, które przyświecały jego życiu, a są nimi: miłość do Ojczyzny, poczucie sprawiedliwości, odwaga w działaniu, powinien on stać się wzorem do naśladowania szczególnie dla młodych ludzi.
W budynku przy ulicy Szkolnej 53 przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli słowno- muzyczny montaż obejrzeli: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, wychowawcy grup przedszkolnych oraz uczniowie klas I-VI. Uroczystość uświetnili swoją obecnością burmistrz- p. Leszek Włodarski, przewodniczący Rady Miasta- p. Krzysztof Matczuk, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli- p. Stefan Mitura, przewodniczący Rady Rodziców- p. Andrzej Fedurek. Podczas  uroczystości  dokonano ponadto wręczenia nagród laureatom szkolnego konkursu „Mistrz Ortografii” oraz  rozstrzygnięto konkurs na nazwę Dębu Niepodległości. Odtąd będzie on nosił nazwę- Dąb Marzeń. W budynku przy ulicy Piłsudskiego uroczystość odbyła się również w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów klas VII, VIII i III gimnazjum.    

Niech słowa wiersza, z którego zaczerpnięto podczas uroczystości:

„Lecz jakimkolwiek,
Iść będę szlakiem:
Zawsze zostanę,
Dobrym Polakiem!” 

staną się drogowskazem w życiu młodego pokolenia.

Marta Lipińska
Zdjęcia: Ł. Bogusz

Galeria zdjęć z Uroczystości dostępna po kliknięciu w zdjęcie powyżej.