Warsztaty – cyberprzemoc

Uczniowie i Wychowawczyni klasy 6 c wzięli udział w niepowtarzalnej lekcji wychowawczej. 18 marca gościli w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Łęcznej na warsztatach na temat cyberprzemocy. Lekcja oparta była na scenariuszu i materiałach edukacyjnych dostępnych na stronie http://saferinternet.pl. Warsztaty prowadziła Pani Teresa Kozłowska, która wykorzystała film pt. „Gdzie jest Mimi ?” do dyskusji z uczniami o nękaniu kolegów w sieci oraz skutkach prawnych i moralnych takiego zachowania. Przedmiotem dyskusji były również kwestie unikania zachowań kwalifikowanych jako „cyberprzemoc” i osób, do których możemy się zwrócić w przypadku doświadczania takich zachowań. W ostatniej fazie warsztatów dzieci obejrzały film reklamujący korzystanie z bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Na koniec zajęć wszyscy otrzymali słodki batonik. Dziękujemy za warsztaty.

Małgorzata Brodzisz