Kółko doświadczalne „Mali Odkrywcy”

Uczniowie klas pierwszych w ramach zajęć świetlicowych uczestniczą w kółku doświadczalnym „Mali Odkrywcy”. Kółko odbywa się dwa razy w miesiącu.  Celem kółka jest rozwijanie zainteresowań dzieci, doskonalenie umiejętności  obserwacji, a także miłe spędzenie czasu. Dzięki takiej formie zajęć dzieci uczą się współpracy w grupie. Aktywny udział w doświadczeniach i eksperymentach wywołuje zachwyt i uśmiech na ich twarzach .

Opracowały: Katarzyna Pełczyńska
Agnieszka Staińska