Kim będę?

W bieżącym tygodniu odbyły się w naszej szkole warsztaty pod hasłem „Kim będę?”.  Zostały one zorganizowane przez pedagoga szkolnego Joannę Kłodzińską, a przeprowadzone przez psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej, panią Grażynę Paterek.
Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas III GM oraz VIII SP. Tematyka spotkań obejmowała znajomość specyfiki poszczególnych zawodów, zapoznanie się z ofertą szkół ponadpodstawowych, analizę własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych.
Uczniowie dowiedzieli się, że przy wyborze przyszłego zawodu należy brać pod uwagę zdolności, zainteresowania, stan zdrowia i predyspozycje osobowościowe.

M.Z., R.B.