Turniej Językowy Mistrz Poprawnej Polszczyzny

27. lutego bieżącego roku czteroosobowe zespoły ze wszystkich klas szóstych brały udział w turnieju językowym zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.  

Konkurs ten miał służyć promocji języka ojczystego oraz przypominać uczniom, jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się językiem polskim w życiu codziennym.

 Uczniowie zmagali się w następujących konkurencjach: ortografia, właściwa forma wyrazów, przysłowia i związki frazeologiczne, ukryte słowa. Na koniec należało wykonać pracę plastyczną do zdania z trudnością ortograficzną.  

W ten sposób został wyłoniony Mistrz Poprawnej Polszczyzny.

Mistrz Poprawnej Polszczyzny – klasa 6c 
Miejsce II – klasa 6a
Miejsce III – klasa 6d
Miejsce IV – klasa 6b

Na pochwałę zasługują wszyscy uczestnicy konkursu, ponieważ zostali wybrani z poszczególnych klas przez nauczycieli jako osoby najsprawniej posługujące się językiem polskim.

Reprezentanci klas szóstych:

Klasa 6 a
Oliwier Wójcik
Kacper Chochół
Wiktoria Lisica
Rabczewska Malwina

Klasa 6 b
Michał Brus
Julia Marek
Patrycja Iskra
Krzysztof Jaworski

Klasa 6 c
Dominika Piskorek
Oliwia Bartnicka
Przemysław Nowicki
Bartłomiej Kościarz

Klasa 6 d
Oliwia Pelica
Amelia Roczon
Kinga Pawlak
Weronika Rogalska

Wszyscy uczestnicy językowych zmagań otrzymali nagrody rzeczowe.

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: Jagoda Woźniak i Anna Galewska.

Jagoda Woźniak