Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej informuje, że zgłoszenia do świetlicy szkolnej uczniów klas I odbywać się będą jednocześnie z zapisem dziecka do szkoły. Zgłoszenia uczniów z innych klas będą przyjmowane od 1.03. 2019 r do 29.03.2019 r. Uczniowie zgłoszeni po w/w terminach przyjmowane będą tylko w przypadku wolnych miejsc.
Formą zgłoszenia jest złożenie wypełnionej karty. Druk do pobranie w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły. Uczniowie objęci opieką świetlicy szkolnej w bieżącym roku szkolnym otrzymają karty od wychowawców grup.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
(jeżeli dziecko będzie korzystać z opieki świetlicy)

Karta zgłoszenia dziecka korzystającego z dowozów szkolnych i opieki świetlicy szkolnej
(dla wszystkich uczniów dojeżdżających)