Zapisy do klas 1 – 2019/2020

Zapisy do klas 1
na rok szkolny 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
prowadzi zapisy do klas pierwszych dla uczniów z obwodu szkoły.

Zapisy odbywać się będą od 1 do 29 marca 2019 r. w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 – 15:00.

Przy zapisie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
Zgłoszenie i Oświadczenie

Zapisy dla dzieci spoza obwodu szkoły prowadzone będą w od 3 do 30 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 – 15:00.

Przy zapisie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
Wniosek o przyjęcie i Oświadczenie

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
(jeżeli dziecko będzie korzystać z opieki świetlicy)

Karta zgłoszenia dziecka korzystającego z dowozów szkolnych i opieki świetlicy szkolnej
(dla wszystkich uczniów dojeżdżających)

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej należy złożyć razem ze zgłoszeniem lub wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły w terminie rekrutacji. Karty złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane  w drugiej kolejności.

Formularze można pobrać w sekretariacie szkoły lub z powyższych linków.

Serdecznie zapraszamy!


!