Działania GLOBE

W I okresie roku szkolnego 2018/2019 przygotowaliśmy raport meteorologiczny za rok 2017 oraz edukowaliśmy naszych młodszych kolegów, prezentując im wyniki naszej dotychczasowej pracy.Codzienne pomiary prowadzone w ramach programu Globe przedstawiamy społeczności szkolnej przygotowując co miesiąc zestawienie, umieszczane na naszej tablicy.


Opiekun A. Brudzińska

Raport meteorologiczny – Łęczna 2017