Publikacje dnia: 15 lutego 2019


  • Działania GLOBE

    Działania GLOBE

    W I okresie roku szkolnego 2018/2019 przygotowaliśmy raport meteorologiczny za rok 2017 oraz edukowaliśmy naszych..