„Szukamy Tęgiej Głowy” – Powiatowy Konkurs Matematyczny

W dniu 7 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej odbyła się VIII edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego „Szukamy Tęgiej Głowy”.
Konkurs skierowany był do uczniów klas piątych i składał się z dwóch etapów. Każda zaproszona szkoła przeprowadziła eliminacje szkolne i wyłoniła reprezentantów swojej szkoły do drugiego etapu. Pierwszy etap składał się z dwudziestu zadań zamkniętych i polegał na rozwiązaniu testu wyboru. Konkurs przeprowadzono w oparciu o wytyczone cele, a organizację konkursu określał regulamin.
Do drugiego etapu przystąpiło 26 piątoklasistów, którzy przyjechali z ośmiu szkół podstawowych Powiatu Łęczyńskiego: z Cycowa, z Nadrybia, z Puchaczowa, z Milejowa, z Ludwina, z Ostrówka, z Zofiówki i ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej. Naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów. Finał konkursu odbył się 7 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki. Konkurs otworzył pan dyrektor Artur Radko, z panią wicedyrektor Marią Baczą życząc wszystkim powodzenia.
Finaliści mieli do rozwiązania zestaw konkursowy, który składał się z 18 zadań. Zadania były różnego typu: z luką, na dobieranie, prawda – fałsz, zadania wyboru, oraz zadania otwarte wymagające przedstawienia pełnego rozwiązania. Na rozwiązanie całego zestawu konkursowego uczniowie mieli 60 minut.
Po zmaganiach z zadaniami konkursowymi, komisja składająca się z nauczycieli – opiekunów sprawdziła prace konkursowe i wyłoniła zwycięzców.
Podczas, gdy prace konkursowe były sprawdzane, uczestnicy skorzystali z poczęstunku, a potem mieli możliwość udziału w różnych zabawach matematycznych.
Wreszcie nadszedł czas na wyniki i podsumowanie konkursu. Komisja konkursowa sporządziła protokół i wyłoniła uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów.
Najbardziej Tęgimi Głowami w VIII edycji Powiatowego Konkursu Matematycznego „Szukamy Tęgiej Głowy” zostali:
1. Krystian Mańka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zofiówce oraz Eryk Grzesiuk ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej, którzy uzyskali 31 punktów zajmując ex aequo I miejsce
2. Anastazja Cioczek ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Milejowie, która uzyskał 30 punktów zajmując II miejsce
3. Martyna Wójcicka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej, która uzyskał 29 punktów zajmując III miejsce.
Pan dyrektor Artur Radko wręczył zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Łęcznej, Radę Rodziców SP nr 2 w Łęcznej oraz ZNP – Grupę Związkowa nr 2. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali podziękowania.
W tym konkursie nikt nie przegrywa, każdy jest „Tęgą Głową”. Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy! Za rok o tytuł Tęgiej Głowy będą walczyć tegoroczni czwartoklasiści, których już od dzisiaj zachęcamy, aby szlifowali swój warsztat matematyczny.

Konkurs przygotowali i zrealizowali:
p. Agnieszka Kuriata, p. Łukasz Bogusz, p. Alina Kłyza

GALERIA