Mali ratownicy

W ciągu trzech dni stycznia odbyły się w naszej szkole zajęcia dla klas siódmych, dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w ramach cyklu „Mali ratownicy” koordynowanego przez szkolnego pedagoga, Joannę Kłodzińską. Uczniowie poznali sposób oceny stanu osoby poszkodowanej. Nauczyli się układania poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) i defibrylacji przy użyciu automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie wiedzą, jak ważna jest szybka i odpowiedzialna reakcja w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Zajęcia przeprowadził Rafał Brzozowski, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa.

M.Z., R.B.