Bezpieczne ferie

W dniach 17-18 stycznia uczniowie klas VII i I VIII SP oraz III GM uczestniczyli w zajęciach dotyczących konsekwencji niewłaściwych zachowań oraz bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Spotkania prowadziły funkcjonariuszki wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej: starszy sierżant Izabela Zięba oraz starszy sierżant Anna Biziorek.

Spotkania zorganizowała Joanna Kłodzińska, pedagog szkolny.

M.Z, R. B.