Lekcja otwarta w klasie III d gimnazjum

Zbigniew Herbert – poeta, eseista, podróżnik, patriota – lekcja otwarta w klasie III d gimnazjum.

Poeta żyje tak długo, jak długo czytane są jego wiersze… –  takie motto patronowało lekcji otwartej przygotowanej przez uczniów klasy III d gimnazjum pod opieką p. Anny Galewskiej.

W 2018 r. minęło 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta – jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku, z tego powodu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 – Rokiem Herbertowskim. Tak uzasadniono tę decyzję: W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła,
w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi
i cierpliwej pracy nad  przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń.

Uczniowie klasy III d również chcieli wyrazić swoje uznanie dla Zbigniewa Herberta – Księcia Poetów i jego twórczości.  Przygotowali z tej okazji prezentację, ścienną gazetkę okolicznościową oraz przedstawienie inspirowane życiem i twórczością artysty. Swoje zdolności i pasje – czytelnicze, literackie, recytatorskie i aktorskie zademonstrowali w obecności miłych gości – pana Dyrektora Artura Radko, pani Dyrektor Hanny Lipińskiej – Stopy, Wychowawcy klasy – pani Elżbiety Madejczyk – Daniluk, pani Małgorzaty Zielińskiej – opiekunki koła teatralnego Mimo wszystko, pani Marii Perzyńskiej – Kusiak opiekunki m. in. Kocyka Literackiego oraz uczniów klasy III c gimnazjum.

W prezentacji i widowisku poetyckim zaprezentowano najważniejsze fakty z życia poety oraz wybrane utwory, m. in. Przesłanie Pana Cogito, Guziki, Domysły na temat Barabasza, Życiorys, Obłoki nad Ferrarą.

Anna Galewska