„MIMO WSZYSTKO” w CK i łęczyńskich kościołach


JASEŁKA czyli widowisko o Bożym Narodzeniu w tradycji polskiej zostało nagrodzone występem w kościele św. Józefa Opiekuna Rodzin. Nagrodą był fakt, że 20-minutowe przedstawienie Naszej Pastorałki, obejrzało kilkaset osób, zgromadzonych na Mszy św. dla dzieci. Młodzież z grupy teatralnej MIMO WSZYSTKO jest wdzięczna dzieciom, które wraz z rodzicami z wielkim przejęciem oglądały przedstawienie oraz ks. Dawidowi Gawinowi, który użyczył czasu przeznaczonego na homilię. Była to zatem homilia w formie teatralnej, nawiązującej do dawnych przedstawień świąteczno-obrzędowych. Długie oklaski tłumnie zebranych uczestników Mszy św. i wspólna modlitwa „jasełkowych przebierańców” z parafianami, osłodziły trupie teatralnej fakt niewielkiej frekwencji podczas piątkowego występu w CK. Dziewczętom i gimnazjum w Zofiówce i pracownikom CK jesteśmy wdzięczni za audytorium i wspólny poczęstunek. Przed nami występ w parafii św. Marii Magdaleny na najbliższej Sumie.

MZ i GJP