Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Dnia 8 stycznia w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Wzięło w nim udział dziesięciu uczniów z klas VIII SP oraz III GM. Uczestnicy poprzez rozwiązanie testu sprawdzili swoją wiedzę o funkcjonowaniu i zadaniach administracji samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Łęczna, powiatu łęczyńskiego oraz województwa lubelskiego. Konkurs wpisał się w również w zeszłoroczne wybory samorządowe, zakresem wiedzy obejmując ostatnie zmiany kodeksie wyborczym.
Pierwsze miejsce zajęła Amelia Kuchcewicz z klasy III e GM. Drugie miejsce przypadło Julii Domańskiej (III b GM). Trzecie miejsce uzyskał Tobiasz Walkiewicz (VIII d SP).
Organizatorem konkursu był nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Rafał Brzozowski. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Nagrody zostaną wręczone laureatom na koniec roku szkolnego.

M.Z, R.B.