Konkursy plastyczno-językowe dla uczniów klas 0-III i IV-VI

Zapraszamy uczniów do udziału w szkolnych konkursach.

Regulamin konkursu dla uczniów klas O-III „Święty Mikołaj po godzinach”
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas O-III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej.
2. Konkurs jest jednym z elementów Winter Festival organizowanego przez nauczycieli języka angielskiego.
3. Celem konkursu jest zaangażowanie najmłodszych uczniów społeczności szkolnej do aktywności i zabawy w ramach nauki języka angielskiego.
4. W ramach konkursu należy wykonać pracę plastyczną dowolną techniką w formacie A4, A3 lub większym.
5. Praca powinna przestawiać Świętego Mikołaja po okresie rozdawania prezentów: czym się zajmuje, jak i z kim spędza wolny czas, jak wygląda, jakie ma hobby.
6. Podpisane prace (imię i nazwisko oraz klasa) należy składać do nauczycieli języka angielskiego w terminie do 16.01.2019r.
7. Nagrody w konkursie funduje Rada Rodziców.

Regulamin konkursu plastyczno-językowego, w ramach Winter Festival, dla uczniów klas IV – VI Christmas cracker

W ramach imprezy Winter Festival dla uczniów klas IV – VI organizowany jest konkurs plastyczno-językowy. Konkurs polega na utworzeniu, udekorowaniu i podpisaniu  – przestrzennego kartonika.
Christmas cracker należy utworzyć zgodnie z określonym szablonem (rozmiar, forma, sposób złożenia). Kartonik należy udekorować w dowolny wzór, tak aby powstałe kompozycje były ciekawe w formie plastycznej i nawiązywały do Świąt Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych. Obowiązkowo należy umieścić napis w języku angielskim, którym będą co najmniej dwuwyrazowe życzenia świąteczne (Merry Christmas). Ocenie podlegać będą kartoniki zrobione zgodnie z regulaminem. Szablon kartonika jest dostępny u nauczycielek języka angielskiego.
Podpisane cracker’sy proszę przekazywać do nauczycielek języka angielskiego, do 18 stycznia 2019.
Nagrody w konkursie funduje Rada Rodziców SP nr 2.

Małgorzata Brodzisz