Jasełka

Widowisko, które przez ponad dwa miesiące przygotowywała grupa teatralna MIMO WSZYSTKO, jest autorską aranżacją utworów teatralnych Lucjana Rydla, Leona Schillera i Józefa Zięby z zapożyczeniem motywów ludowych z Oskara Kolberga. Kolędy i pastorałki pochodzą ze starych Kantyczek. Uczniowie klas siódmych, ósmej A oraz trzeciej D i E gimnazjum przedstawili je trzykrotnie w dniu 21 grudnia 2018 roku, ubogacając przedświąteczną atmosferę klasowych uroczystości opłatkowych. Rodzice członków grupy teatralnej pomogli w przygotowaniu strojów i dekoracji. Zaprezentowano półgodzinne widowisko, które będzie można zobaczyć także 11, 13 i 20 stycznia b.r., kolejno: w Centrum Kultury na przeglądzie „Hej kolęda, kolęda”, w kościele św. Józefa i w kościele św. Marii Magdaleny. Połączenie dynamicznych dialogów i świątecznego misterium udało się młodym aktorom i chórzystom, dzięki wysiłkowi i rozlicznym talentom młodzieży. Obydwoje opiekunowie MIMO WSZYSTKO są przekonani, że jest ona zdolna do kolejnych wyzwań artystycznych.

MZ i GJP