V konkurs patriotyczny „Biel i Czerwień Barwy Niepodległości”

Tegoroczny V konkurs patriotyczny „Biel i Czerwień Barwy Niepodległości” przeprowadzony został po raz pierwszy w wielu  szkołach podstawowych powiatu Łęczyńskiego.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej wzięło udział  blisko 800 uczniów, w Szkole Podstawowej w Cycowie ok. 160 uczniów. Szkoła Podstawowa w Zezulinie 150 uczniów i Szkoła Podstawowa w Malinówce 85 uczniów.

Oddziały klasowe walczyły o cenne nagrody okolicznościowe długopisy  oraz Puchary Dyrektora  lub Przewodniczącego Rady Rodziców.

Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe w postaci pamiątkowych okazjonalnych długopisów oraz puchary i dyplomy .

Wszyscy wychowawcy klas otrzymają również pamiątkowe długopisy.

Był to jubileuszowy konkurs połączony z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległość

Serdecznie zapraszamy do udziału za rok tym razem wszystkie szkoły z terenu naszego powiatu.

Nagrody w SP nr 2 w Łęcznej ufundowała Rada Rodziców.

Organizatorzy komisja konkursowa w składzie;

Jagoda Wożniak, Monika Jop, Ewa Radomska.

oraz koordynator konkursu Mirosław Tarkowski;

Oceniano  klasy za wartości patriotyczne, wartości artystyczne, pomysłowość, liczebność grupy.

Nagrody w SP nr 2 zostaną wręczone przez Przewodniczące Rady Rodziców Andrzeja Fedurka.

Dziękują wszystkim Dyrektorom szkół, wychowawcom i uczniom za zaangażowanie i zapraszamy do licznego udziału w przyszłym  roku !

 Wyniki konkursu  klasy 1-3

1 miejsce klasa 2c

2 miejsce klasa 1e

3 miejsce klasa 3c

Pozostałe siedem  klas mają zbliżone wartości punktowe – gratulujemy.

Wyniki konkursu  klasy 4-8

1 miejsce klasa 4a

2 miejsce klasa 6c

3 miejsce klasa 5c i 5b

Pozostałe siedemnastu   klasom   – gratulujemy i  dziękujemy za wyrównaną rywalizację

Zdjęcia wykonywał samorząd szkolny, koordynował konkurs Mirosław Tarkowski