X Edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu „Trzymaj Formę!”

12 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2  w Łęcznej odbyła się X Edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu „Trzymaj Formę!” pod honorowym patronatem  Starosty Łęczyńskiego oraz Burmistrza Łęcznej.

Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z powiatu  łęczyńskiego.

Organizatorami konkursu byli Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej, Starostwo Powiatowe, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łęcznej oraz Urząd Miasta Łęczna.

Konkurs miał na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży  poprzez promocję  aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania. Celem konkursu było również kształtowanie prawidłowych zachowań młodzieży wobec zagrożeń płynących z zaburzeń stanu zdrowia i chorób współczesnej cywilizacji – otyłości, nadwagi, bulimii, anoreksji oraz uzależnień.

Cieszy fakt, że uczniowie siedmiu szkół z powiatu wzięli udziału w konkursie.

Uczniowie rywalizowali w dwóch konkurencjach: wykazywali się wiedzą – rozwiązując test oraz  rywalizowali w konkurencjach sportowych.

W kategorii wiedza i aktywność fizyczna pierwsze miejsce zajęła drużyna  Zespołu Szkól w Cycowie, uzyskując 78 punktów, drugie miejsce zajęła drużyna  Szkoły Podstawowej w Jaszczowie uzyskując 68 pkt, trzecie miejsce drużyna Gimnazjum w Ludwinie uzyskując 66 pkt.

Laureatom konkursu nagrody wręczał viceStarosta Łęcznej Pan Dawid Kostecki,  oraz Pani Emilia Warda reprezentująca Starostwo Powiatowe. Burmistrza Łęcznej, Pana Leszka Włodarskiego reprezentowała Pani Katarzyna Antas. Zaszczyciła nas również swoją obecnością Pani Elżbieta Piłka Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz Pani Elżbieta Dyzma, która od początku współpracuje z nami przy organizacji konkursu.

W kategorii plakat, która w tym roku dotyczyła trzech tematów: „Moja rodzina dba o zdrowie”, „Recepta na zdrowe życie” oraz „ Używkom mówimy NIE” komisja konkursowa  obejrzała 29  plakatów z których wybrała 10.

Pierwsze miejsca zdobyli Natalia Chruściel ze Szkoły Podstawowej w Puchaczowie i Marcel Ulewicz z naszej szkoły, drugie miejsce zajęli:Katarzyna Martyn z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokim oraz Patryk Mazur z naszej szkoły, trzecie miejsce zajęli: Aleksandra Niewolska z   Gimnazjum w Puchaczowie oraz Oliwia Czubacka z naszej szkoły.

Przyznane zostały  cztery  wyróżnienia, które  otrzymały: Katarzyna Skalska-sp Puchaczów, Nikola Golan gm w Puchaczowie, Kamila Bąk SP nr 4 w Łęcznej oraz Weronika Baryła ze sp w Nadrybiu.

Nagrodzone plakaty można obejrzeć na stronie internetowej szkoły.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!!!

Dzięki wsparciu sponsorów – Urzędowi Miejskiemu w Łęcznej, Starostwu Powiatowemu w Łęcznej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody i gadżety promujące miasto.

Po zakończeniu rywalizacji uczniowie i  goście zaproszeni zostali na słodki poczęstunek- soki owoce, jogurt i odrobinę słodyczy.

Uczestnicy konkursu obejrzeli występ  Kabaretu „Czarna Owca” przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Uczniów przygotowywała Pani  Maria Perzyńska.

Odbyła się dziesiąta edycja konkursu. Konkurs już na stałe zagościł w kalendarium imprez naszego powiatu. Spełnia bardzo istotną rolę edukacyjną. Młodzież ma możliwość pogłębienia swojej wiedzy o prawidłowej diecie, aktywnym trybie życia, o przyczynach chorób cywilizacyjnych wynikającym z nieprawidłowego odżywiania.

Realizując kolejne edycje konkursu, chciałabym również zintegrować środowisko uczniów z naszego powiatu we wspólnych działaniach na rzecz promocji zdrowia.

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, jeszcze raz gratuluję laureatom!!!

Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu –  P. Celinie Michalskiej, P. Agnieszce Lipko, P. Agnieszce Kwiecińskiej, P. Annie Wołosiuk, P. Monice Gargol, P. Tomaszowi Oziemczukowi, P. Marcinowi Skrzypczakowi, oraz nauczycielom naszej szkoły – P. Marii Perzyńskiej, P. Agnieszce Grudzień, P. Wojtkowi Kaproniowi, P. Izabeli Hapoń bez ich pracy nie udałoby nam się to wspólne przedsięwzięcie!

Bardzo dziękuję Pani Elżbiecie Dyzmie pracownikowi Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łęcznej oraz Pani Emilii Wardzie ze Starostwa Powiatowego które od pierwszej edycji  aktywnie uczestniczą w organizacji konkursu.

Dziękuję bardzo serdecznie sponsorom, bez których nie ufundowalibyśmy nagród dla  uczniów biorących udział w konkursie!

Już teraz zapraszam do wzięcia udziału w XI Edycji konkursu.

Pedagog Joanna Kłodzińska