Podsumowanie „Maratonu matematycznego” – edycja 2018

Konkurs „ Maraton matematyczny” skierowany był do wszystkich uczniów z klas IV, V , VI , VII i VIII.

W każdy piątek na tablicy ogłoszeń wywieszany był jeden zestaw zadań a także umieszczany był na stronie internetowej szkoły. Pełne rozwiązania zestawu zadań uczniowie składali do nauczycieli matematyki do piątku danego tygodnia. Każdy zestaw zawierał 5 zadań dostosowanych do treści matematycznych realizowanych na lekcjach matematyki. Drugi etap konkursu polegał na rozwiązaniu zestawu konkursowego zawierającego zadania zamknięte i otwarte dostosowane odpowiednio do danego pionu klasowego. Finał konkursu odbył się w szkole w dniach 17,18 i 19 grudnia 2018 r. w każdym pionie.

Po podsumowaniu wyników z  I i II  etapu konkursu wyłoniono zwycięzców w poszczególnych pionach klasowych.

W klasach czwartych zwycięzcami maratonu zostali:

 1. Szymon Zięba z klasy 4e – I miejsce
 2. Jakub Janowski z klasy 4a – II miejsce
 3. Natalia Bartnicka z klasy 4c i Antoni Makowski z klasy 4b – III miejsce

W klasach piątych w maratonie matematycznym zwyciężyli:

 1. Martyna Wójcicka z  klasy 5d – I miejsce
 2. Juliusz Kulka-Dembowski z  klasy 5e – II miejsce
 3. Eryk Grzesiuk z klasy 5d – III miejsce

W pionie klas szóstych zwycięzcami maratonu matematycznego zostali:

 1. Oliwia Bartnicka z klasy 6c – I miejsce
 2. Jakub Syta z klasy 6c – II miejsce
 3. Przemysław Nowicki z klasy 6c i Dominik Lipiński z klasy 6b – III miejsce

W pionie klas siódmych zwycięzcami maratonu zostali

 1. Kamila Krasuska z klasy 7c  – I miejsce
 2. Marcel Berej z klasy 7c – II miejsce
 3. Mikołaj Roman z klasy 7d – III miejsce

W pionie klas siódmych zwycięzcami maratonu zostali

 1. Amelia Grzywna z klasy 8b  – I miejsce
 2. Wiktoria Pastusiak z klasy 8a – II miejsce
 3. Bartłomiej Remisz z klasy 8b – III miejsce

Uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymają nagrody i dyplomy uczestnictwa w konkursie.

Dyplomy i nagrody ufundowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej i zostały wręczone podczas Jasełek w dniu 21 grudnia 2018 r.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do wspólnego „główkowania” z matematyką za rok!

Nauczyciele matematyki