Sukces w XXVII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Literackim

12 grudnia 2018 roku w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie XXVII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie” pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz wernisaż wystawy pokonkursowej. Organizatorami konkursu byli Wydział do spraw Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”

Uczennica klasy 3 d gimnazjum Natalia Paradowska otrzymała wyróżnienie w tym konkursie w kategorii literatura za opowiadanie „Cudowna Śnieżynka”. Opiekunem artystycznym Natalki jest p. Maria Perzyńska-Kusiak.

Maria Perzyńska – Kusiak