Festyn prozdrowotny

W dniu 4 grudnia 2018r w naszej placówce odbył się edukacyjny festyn prozdrowotny „Sportowe potyczki, z …”, który połączył aktywnością fizyczną uczniów klas szkoły podstawowej z wiadomościami dotyczącymi prozdrowotnego stylu życia i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętnościami matematycznymi.

Cykl zmagań sportowych z zadaniami dodatkowymi przy gorącym dopingu publiczności poprzedziło wystąpienie Pani Psycholog, która opowiedziała uczniom o formach prowadzenia zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. Następnie uczniowie wysłuchali prelekcji i obejrzeli pokaz udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Na zakończenie festynu prozdrowotnego każda reprezentacja klasowa otrzymała z rąk Pani Dyrektor dyplomy uczestnictwa oraz nagrody i słodkości. Połączenie zabawy i nauki, form przekazywania ważnych wiadomości prozdrowotnych i pierwszej pomocy przedmedycznej, matematyki i sportu, zachęcało uczestników do aktywnego udziału w przygotowanej innowacji pedagogicznej.

 

Alicja Majewska