Mikołajkowa strefa zdrowia

6 grudnia w budynku szkoły przy ul. Piłsudskiego 12 obfitował w wydarzenia:

  • W wielu klasach uczniowie obdarowywali się prezentami.
  • Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego szkołę odwiedził Mikołaj wraz ze Śnieżynkami, który uczniów oraz pracowników poszczególnych agend częstował cukierkami, które zostały zakupione przez Radę Rodziców.
  • W czasie długich przerw wielu uczniów uczestniczyło w „Mikołajkowej strefie zdrowia”, którą przygotowały panie Joanna Kłodzińska, Izabella Hapoń i Agnieszka Mazurkiewicz.

Agnieszka Mazurkiewicz