VIII Międzyszkolne Spotkania Klimatyczne pod hasłem „Myśl globalnie – działaj lokalnie”

W dniu 28 listopada 2018 roku w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Piłsudskiego12 odbyły się VIII Międzyszkolne Spotkania Klimatyczne. W spotkaniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele, dla których sprawy ochrony przyrody i klimatu  nie są obojętne.

Podczas spotkań odbyła się sesja popularnonaukowa, przedstawiono raport meteorologiczny wykonany przez uczniów Międzynarodowego Programu GLOBE oraz  podsumowano  Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Najwięksi orędownicy ochrony przyrody w Polsce”.

Termin spotkania przypadł na listopad i stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości przez państwo polskie stąd na sesji popularnonaukowej – „Czy warto lobbować na rzecz ochrony przyrody?” przedstawiono organizacje ekologiczne i sylwetki osób dla których ochrona polskiej przyrody była i  jest wyrazem patriotyzmu.

Do wygłoszenia odczytów na sesji zaproszono lokalnych  działaczy LOP – jednej z najstarszej organizacji ekologicznej  działającej do dziś. W pierwszej części Pan Wiesław Wiącek – wiceprezes ZO LOP w Lublinie przedstawił historię organizacji turystycznych i krajoznawczych  tworzonych  na początku XX wieku.

W swoim odczycie omówił genezę  Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Turystycznego. Podczas wykładu zwrócono uwagę uczniów na ówczesną sytuację historyczną czasu odrodzenia się Polski i łączenia idei ochrony przyrody z  patriotyzmem.

Po odczycie pana Wiesława Wiącka wystąpiła pani Danuta Gajewska wieloletnia nauczycielka biologii, doradca metodyczny oraz członek Zarządu Okręgu  LOP w Lublinie.

W swoim wystąpieniu „ Sylwetki działaczy LOP zasłużonych dla ochrony przyrody w Polsce i na świecie – wybitni lubelscy LOP – owcy”  pani Danuta Gajewska podkreśliła nieocenioną rolę dla ochrony przyrody  nieżyjących już profesorów UMCS w Lublinie: Dominika Fijałkowskiego  i Floriana Święsa. Byli oni nie tylko wybitnymi naukowcami ale także aktywnym działaczami.

Po zakończeniu wystąpień przeprowadzono Quiz wiedzy z wysłuchanych odczytów. W Quizie składającym się z 10 ułożonych przez prelegentów pytań wzięło udział 45 uczniów ( 3- osobowe drużyny), następnie przedstawiciele czterech najlepszych, które miały 80% prawidłowych odpowiedzi stanęli do dogrywki ustnej. Ostatecznie w Quizie zwyciężyła drużyna uczennic klasy IIId  gimnazjalnej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej.

Podczas sesji oddano hołd polskim przyrodnikom, których działalność przyczyniła się do zachowania piękna polskiej przyrody.

Podczas spotkania  podsumowano również Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Najwięksi orędownicy ochrony przyrody w Polsce”. W konkursie uczestnicy przedstawili w formie posterów sylwetki najbardziej zasłużonych dla ochrony środowiska naukowców, społecznych działaczy i miłośników przyrody.

Wśród wielu przedstawionych postaci na pierwszym miejscu znalazł się nieoceniony dla naszego regionu profesor Dominik Fijałkowski, któremu większość uczniów złożyła hołd w formie pięknie wykonanych posterów przedstawiających dorobek naukowy, kulturowy oraz społeczny wymiar proekologicznych  działań profesora.

Laureatami Konkursu zostali: Franciszek Więcławski, Remigiusz Cepel i Ignacy Więcławski – uczniowie Zespołu Szkół w Cycowie oraz Katarzyna Hejno, Natalia Borek i Amelia Kuchcewicz uczennice Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej.

Słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników Międzyszkolnych Spotkań Klimatycznych ufundowała Rada Rodziców SP nr 2.

Elżbieta Madejczyk -Daniluk

Zadanie realizowane w ramach programu „Człowiek, klimat i środowisko naturalne” finansowanego przez WFOŚ i GW w Lublinie.