Paczka od klasy

Przypominamy naszym uczniom, że trwa świąteczna akcja „Paczka od klasy” ogłoszona przez Klub wolontariatu „Samarytanie” i Samorząd Uczniowski w budynku szkoły przy ul. Piłsudskiego 12. Słodycze, zabawki i przybory szkolne prosimy zapakować w jedną paczkę z podpisem i dostarczyć do pedagoga szkolnego. Termin składania paczek do 7.12.2018r. Z pozyskanych darów przygotujemy paczki dla dzieci z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej oraz dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach.

Organizatorzy