List Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej przekazuje list otwarty Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, którzy w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracają się z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu.