X Zaduszki Łęczyńskie

Pamiętajcie o swych przełożonych,
którzy głosili wam słowo Boże,
a rozpamiętując koniec ich życia,
naśladujcie ich wiarę! (Hbr 13,7)

 

 

Dnia 8 listopada w kościele parafialnym p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej młodzież naszej szkoły wraz z wiernymi modliła się w intencji zmarłych nauczycieli i duszpasterzy. W tym szczególnym roku 100-lecia odzyskania Niepodległości modlitwą uczciliśmy również pamięć zmarłych bohaterów narodowych.

Różaniec za zmarłych odmówiono w trzech językach: polskim, łacińskim i staro-cerkiewno-słowiańskim. Oprócz części modlitewnej uczniowie zaprezentowali patriotyczne teksty prozatorskie i poetyckie. Uroczystość przepełniona była atmosferą zadumy, skupienia i refleksji nad życiem i przemijaniem.

M.Z., R.B.