Olimpiada Wiedzy

W dniu 7 listopada 2018 r., 18-tu uczniów z klas 4-5 szkoły podstawowej przystąpiło do 30 edycji Olimpiady Wiedzy Archimedes. Plus – MATEMATYKA. Plus. Wśród czwartoklasistów było ośmiu uczniów, a z klas piątych było dziesięciu uczniów.

Inicjatorem konkursu jest Amermedia Sp. z o.o. Przedstawicielem Olimpiady Wiedzy Archimedes. Plus – Matematyka. Plus w Polsce jest wydawnictwo Amercom S.A., oddział w Poznaniu. Konkurs ma charakter jednorazowy. Polega na rozwiązaniu zestawu 25 zadań. Każde zadanie daje szansę uzyskania  4 punktów. Maksymalna liczba punktów z całego testu wynosi 100. Z podanych pięciu odpowiedzi, jedna jest prawidłowa. Zgodnie z regulaminem konkursu, wyniki zostaną ogłoszone do 11 stycznia 2019 roku, gwarantowane nagrody dla uczniów zostaną wysłane przez organizatora do 11stycznia 2019r.

W tym konkursie nikt nie przegrywa. Poprzez ducha olimpijskiej rywalizacji, konkurs jest sposobem poszerzania wiedzy i podnoszenia matematycznych umiejętności uczniów. Przygotowanie do konkursu i obiektywna ocena na tle innych szkół w Polsce pozwoli poznać poziom umiejętności i zdolności uczniów.

Agnieszka Kuriata