Kolejne sukcesy literackie

7 listopada 2019 roku  w pięknej Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się Gala Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji „XXI JESIENNE DEBIUTY POETYCKIE”.

Nasi uczniowie osiągnęli ogromne sukcesy na tym prestiżowym konkursie organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych KUL, Związek Literatów Polskich i Fundację FUGA MUNDI.

Katarzyna Anna Lendzion otrzymała (najwyższy możliwy do zdobycia w tej kategorii wiekowej) tytuł finalisty konkursu za wiersze: „Arytmetyka pokoju”, „Następny proszę i „Deszcz”.

Nagrody specjalne za wiersze inspirowane 100. Rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości jury przyznało:

Roksanie Skibickiej za wiersz „Tu była wojna” i Jakubowi Winsykowi za wiersz „Droga”.

Opiekunem artystycznym wszystkich uczniów jest p. Maria Perzyńska-Kusiak.

Tegoroczna uroczystość miała charakter bardzo uroczysty, ponieważ była częścią obchodów Jubileuszu 70-lecia istnienia V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Podczas gali wystąpił Zespół Kameralny Absolwentów i Uczniów V LO w Lublinie pod dyrekcją Przemysława Packa.

Dodatkowym powodem do radości stał się sukces Weroniki Pyszyńskiej- naszej absolwentki (obecnie uczennicy klasy maturalnej), wieloletniej członkini „Kocyka Literackiego”- formacji zrzeszającej młodych twórców literatury, która działa przy naszej szkole. Weronika została laureatką przeglądu i tym samym zdobyła indeks na wybrany przez siebie kierunek humanistyczny KUL.

Maria Perzyńska-Kusiak