Konkurs czytelniczy dla klas I-III. Legendy Polskie.

Biblioteka szkolna zaprasza do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy I – III. Ma on na celu zachęcenie dzieci do czytania literatury polskiej, przybliżenie treści najpiękniejszych legend oraz doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Konkurs obejmuje jeden etap – pisemny. Po zestaw pytań należy zgłosić się do biblioteki, następnie uzupełnić go i oddać do 4 grudnia 2018r. (wtorek).

Nauczyciele biblioteki