Dziękujemy

Podziękowanie dla Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Andrzeja Fedurka za bezcenną i bezinteresowną pomoc w pozyskaniu urządzenia szkoleniowego – defibrylatora treningowego.
Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania Firmie FOTO – LIDER z Lublina za ufundowanie AED treningowego.
Zakupiony sprzęt z pełnością przyczyni się do pozyskiwania umiejętności w ratowaniu życia ludzkiego wśród uczniów naszej szkoły.

Społeczność szkolna