Wyróżniono nas kolejny raz!

Kolejny rok szkolny przywitaliśmy miłą niespodzianką. Nasze działania zeszłoroczne w sekcji młodszej i starszej Ligi Ochrony Przyrody tak się spodobały, że umieszczono je w Zielonym Biuletynie – Kwartalniku Przyrodniczym nr 3/2018. Kwartalnik ten wydawany jest na terenie województwa lubelskiego i przedstawia działania przyrodnicze w naszym regionie. Sprawozdanie z działalności naszej sekcji LOP przedstawia pokrótce wszystkie działania, które podejmowaliśmy.
Miło nam, że były one na tyle interesujące, iż uznano, że warto je przedstawić większemu gronu.

Ewa Czechowska