Sprzątanie świata

Młodsza sekcja Ligi Ochrony Przyrody, kółko przyrodniczo-ekologiczne oraz klasy Ia, If,I Ia, IIb i IIIb z wychowawczyniami wzięły udział w corocznym Sprzątaniu Świata.

Uczniowie wybrali się na wyznaczone sektory, gdzie wyposażeni w worki oraz rękawice ochronne sprzątali teren wokół szkoły, przedszkola, amfiteatru oraz niektórych bloków os. Samsonowicza.

Była to piękna lekcja ucząca szacunku dla środowiska.

Ewa Czechowska