Zbiórka makulatury

Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu ekologicznego. W zeszłym roku zebraliśmy ponad 15 tysięcy kilogramów makulatury.

Nagrodami dla klas, które uzbierały najwięcej makulatury były:
Za 1 m-ce – wycieczka w kwocie do 1500 zł na całą klasę.
Za 2 m-ce – wyjście na pizzę.
Za 3 m-ce – wyjście na lody.

Przyznano również ponad 300 innych nagród dla indywidualnych uczestników.
W tym roku szkolnym czekają równie atrakcyjne nagrody.

 ZBIÓRKA MAKULATURY

 W ramach konkursu „PAPIEROWI GIGANCI” organizujemy pierwszą zbiórkę makulatury. W podanych poniżej terminach będzie podstawiana przyczepka, na którą można składać paczki z makulaturą (waga jednej paczki nie może przekraczać 10 kg, musi być związana sznurkiem i opisana: waga paczki, imię i nazwisko oraz klasa).

Informację na karteczce: waga paczki lub suma wagi kilku paczek(wpisujemy pełne kilogramy), imię i nazwisko oraz klasa – składamy u Wychowawczyni lub Wychowawcy klasy.

Najbliższe terminy zbiórek dla poszczególnych budynków naszej szkoły:
16.10.2018 r. (wtorek) w godz. od 7:30 do 9:30, przy ul. Szkolnej 53,
17.10.2018 r. (środa) w godz. od 7:30 do 9:30, przy ul. Piłsudskiego 12
18.10.2018 r. (czwartek) w godz. od 7:30 do 9:30, przy ul. Staszica 17

Następna zbiórka makulatury przypada około połowy kolejnego miesiąca (ogłosimy konkretną datę).

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe (imię, nazwisko i klasa) zostaną przetwarzane tylko w celu przeprowadzenia konkursu, promocji działań ekologicznych, promocji Rady Rodziców i Szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie  danych osobowych  (Dz.  Ustaw  z  2018,  poz.  1000)  oraz  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  w  sprawie  ochrony  osób fizycznych  w  związku   z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych przez administratora danych tj. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna. W każdej chwili można zmienić swoją decyzję – przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem.. Więcej o przetwarzaniu danych i przysługujących prawach na stronie szkolnej. Adres źródłowy: https://sp2leczna.pl/wp-content/uploads/2018/09/Klauzula_RODO_RR_SP2_LECZNA_.pdf

 

Rada Rodziców SP2