Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 24 września uczniowie klas VII i VIII SP oraz III GM wybierali swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego.

Poprzez głosowanie tajne, z zachowaniem zasad demokracji, uczniowie wybrali przewodniczącego samorządu, Konrada Grzesiuka z kl. III e gimnazjum.  Zastępcą przewodniczącego został wybrany Daniel Dąbrowski z kl. III b gimnazjum, a sekretarzem została Olga Biernacka z klasy III a gimnazjum.

Frekwencja wyborcza wyniosła 54%. Głosowanie odbywało się podczas przerw śródlekcyjnych, by nie zakłócać przebiegu lekcji.

Życzymy nowo wybranemu Samorządowi  wielu pomysłów oraz zapału do pracy na rzecz społeczności uczniowskiej.

M.Z., R.B.