Pierwsza pomoc w praktyce

Dnia 20 września,  podczas zajęć świetlicowych dla uczniów dojeżdżających (z klas VII i VIII  szkoły podstawowej oraz III gimnazjum), odbyły się ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Inicjatorkami warsztatów były nauczycielki:  Agnieszka Grudzień i Agnieszka Mazurkiewicz.

Każdy uczeń w trakcie zajęć mógł w praktyce przećwiczyć ocenę stanu osoby poszkodowanej, ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową (w tym z użyciem defibrylatora). Uczniowie dowiedzieli się również, jak prawidłowo informować  właściwe służby o zaistniałym zdarzeniu.

Instruktaż przeprowadził nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa Rafał Brzozowski.

M.Z., R.B.