Pokazy z fizyki

Od wielu lat we wrześniu uczniowie naszej szkoły uczestniczą w pokazach z fizyki organizowanych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ideą pokazów jest popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez prezentację tematycznie dobranych, interesujących, a nieraz wręcz fascynujących eksperymentów.

W tym roku nauczycielka fizyki Ewa Karpińska zorganizowała wyjazd ponad 40–osobowej grupy uczniów na pokazy, które swoją tematyką obejmowały fizykę zabawek, błękitną planetę, fizykę latania oraz doświadczenia dotyczące światła i oka.

Pokazy są świetnym uzupełnieniem lekcji oraz pozwalają dostrzec, że fizyka przydaje się
w życiu.

M.Z., R.B.