Nowa Rada Rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im Tadeusza Kościuszki w  Łęcznej informuje iż w dniu 11.09.2018 roku odbyło się zebranie Szkolnej Rady Rodziców,  w trakcie którego w wyniku wyborów wyłoniono nową Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im Tadeusza Kościuszki. W skład nowej Rady wchodzą:

  1. Andrzej Fedurek- przewodniczący
  2. Anna Bielawska- zastępca przewodniczącego
  3. Paulina Stasiak- sekretarz
  4. Marzena Milcarz-Krzewska- skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej tworzą:

  1. Iwona Kłębukowska- przewodnicząca
  2. Marek Gryniewicz
  3. Dariusz Gromada