Taki duży, taki mały może świętym być

ZAPRASZAMY do udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Taki duży, taki mały może świętym być”. Konkurs adresowany jest do uczniów  klas O-VI. Prace formatu A3 lub A4 mogą być wykonane dowolną techniką i mają przedstawiać postać wybranego świętego w dowolnej sytuacji z Jego życia. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Prace należy dostarczyć swoim katechetom do 15 października 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 października 2018 r.

Liczyć się będzie samodzielność, estetyka pracy oraz oryginalność pomysłu. Szczegółowy regulamin znajduje się w załączniku.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Beata Kowalska