Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018, na boisku szkolnym przy ulicy Szkolnej 53, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów klas I – VI. Pan Dyrektor Artur Radko powitał przybyłych rodziców, uczniów, nauczycieli, wicedyrektorów Panie Teresę Baruk, Marię Bacza i Hannę Lipińską-Stopę. W uroczystości wziął udział Przewodniczący Rady Rodziców pan Andrzej Fedurek i Zastępca Burmistrza Łęcznej pan Leszek Włodarski. W przemówieniu Pan Dyrektor wspomniał o tragicznych wydarzeniach w polskiej historii sprzed 79 lat – wybuchu II wojny światowej oraz zapowiedział obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Została przedstawiona organizacja szkoły po przeprowadzonych remontach i pierwszym etapie termomodernizacji.