Zakończenie roku szkolnego przy ul. Szkolnej

Zakończenia roku szkolnego 2017/2018  tradycyjnie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele pw. Św. Józefa i w kościele pw. Św. Marii Magdaleny. Uroczystość była podzielona na trzy części: dla uczniów klas I-III, dla uczniów klas IV-VI na boisku szkolnym przy ulicy Szkolnej 53 oraz dla uczniów klas VII oraz II i III Gimnazjum w budynku przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 12.

Pan Dyrektor w szczególny sposób podziękował nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi za wkład w pracę dydaktyczno-wychowawczą na rzecz uczniów.

Wyróżnienia w postaci stypendium Burmistrza Łęcznej za wyniki w nauce otrzymał uczeń klasy VI c, a za osiągnięcia sportowe otrzymali uczniowie klasy VI a.

Następnie pan dyrektor wręczył świadectwa z wyróżnieniem uczniom klas IV-VI, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 5,0.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców, który podziękował nauczycielom za pracę włożoną w wychowanie i wykształcenie dzieci.

Wszystkim uczniom życzymy udanych wakacji i zasłużonego wypoczynku.