Gdy śmieci segregujesz…

„Gdy śmieci segregujesz – środowisko naturalne ratujesz” pod takim hasłem w dniu 14 czerwca w klasie IV F odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia edukacji ekologicznej prowadzone przez uczennice klasy 2d gimnazjum.

Celem zajęć było zapoznanie uczniów  z zasadami segregacji śmieci i znaczeniem recyklingu dla zachowania naszego środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie.

Młodsi koledzy z klas czwartych  bardzo entuzjastycznie  przyjęli swoje starsze koleżanki aktywnie uczestnicząc w przygotowanych zadaniach i grach dydaktycznych.

Okazało się, że uczniowie mimo swojego młodego wieku rozumieją konieczność ochrony przyrody i mają do niej duży szacunek.

Podobne zajęcia w formie warsztatów odbyły się również  w klasach IV E i IV D  w dniach 6-13 czerwca br.

Słodki poczęstunek dla uczniów ufundowała Rada Rodziców .

Prowadzące warsztaty

Joanna Gil, Natalia Kowalczyk, Natalia Paradowska, Oliwia Szczaurska, Andżelika Wójcik, Patrycja Zasada

 opiekun: Elżbieta Daniluk

Zadanie realizowane w ramach programu „Człowiek, klimat i środowisko naturalne” finansowane ze środków WFOŚ i GW w Lublinie.